Våra medarbetare

​Våra importörer engagerar sig mycket i de samhällen kaffet kommer ifrån. En viktig del av arbetet är att se kvinnorna och lyfta fram deras fantastiska arbete.

CESMACH KVINNOPRODUCENTER

I Mexico erbjuds kvinnor som plockar kaffe ett program som gör att deras arbete kan bli mer självständigt. Då dessa kvinnor oftast på egen hand tar hand om hela familjen så erbjuds dem en högre ersättning för att förbättra deras levnadsstandard. Detta kaffe handplockas av kvinnor på mark som inte är mer än fyra hektar stor. Det finns 32 st av dessa samhällen av kvinnliga bönder i Angel Albino Corzo, La Concordia, Montecristo de Guerrero, och Siltepec. Cesmach goda ryckte har spridits enormt och kvinnor från gränsande områden söker sig till organisationen för att involvera sig. År 2015 plockades två containrar kaffe (36 ton) och år 2016 siktade producenterna på fyra containrar.

​CODECH KVINNOPRODUCENTER

(Coordinator of organizations for the development of Concepcion Huista) Denna organisation är styrd eller ägs av kvinnor i Huehuetenango, Guatemala. Kvinnorna är sponsrade av våra importörer och detta kaffe är väldigt eftertraktat av rosterier. CODECH har som mål att förbättra hälsan i kvinnors liv. CODECH anordnade ett möte med kvinnliga producenter i organisationen för att diskutera vart behovet av deras sponsrade pengar var störst och vart dem tyckte att det skulle spenderas. Medlemmarna tyckte att 50% skulle gå till producenterna och 50% skulle gå till en workshop för kvinnors hälsa. I deras stad fanns det hög spädbarnsdödlighet så det ansågs vara viktigt att fokusera på detta.

​COSTA RICA COMMUNITY COFFEES

Denna organisation som ligger i Tarrazu regionen är en del av ett kooperativ som heter Coopetarrazu. De sponsrade pengarna som har kommit från våra importörer har visat på fina resultat då under 2015 så har det använts för att bygga vägar, stora vatten tankar för att lagra rent vatten för invånarna, och för att bygga tak för barnens skolor. Ända sedan Cooperratzus frammarsch 2011 så har det byggts jordbruks workshops där man anlitade argonomer för att jobba med producenterna. Under 2014 hade dem 40 workshops som hjälpte 1800 människor, och under 2015 steg den siffran till 2500.

​CRIA CARMO

Cria Carmo är en organisation i Campo de Minas som sponsrar många sport aktiviteter för fattiga barn som fotboll, simning eller karate. Deras summa ligger på ungefär 7500 USD per år.
7485-launchdayone